Tietosuojaseloste

EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR 25.5.2018) mukainen tietosuojaseloste

Rekisterinpitäjä

Lue Mua!

Tietosuoja-asioista vastaava yhteyshenkilö

Laura Rautio

Henkilötietojen luovuttaminen, vastaanottaminen, käyttäminen ja säilyttäminen

Lue Mua! kerää henkilötietoja pääsääntöisesti asiakassuhteen hoitamista ja tuotteiden toimitusta varten. Asiakkaalta kysytään erikseen suostumus, saako hänen yhteystietojaan käyttää yrityksen sisäiseen kehittämiseen sekä viestintään.

Eli tehdessään ostopäätöksen asiakas antaa yritykselle suostumuksen käyttää tilauslomakkeessaan jakamiaan tietoja. Henkilötietoja ei luovuteta yrityksen ulkopuolelle.

Lue Mua! ei käytä asiakkaan tietoja profilointeihin ja automaattisiin päätöksiin.

Henkilötietoja säilytetään yrityksen tilausrekisterissä sekä asiakkaan luvalla sähköpostilistalla. Tietoja säilytetään maksimissaan seitsemän vuoden ajan.

Henkilötietoja vastaanottavat:

LueMua! yrittäjät

Yrityksen käyttämät maksupalvelut sekä maksunvälittäjät

Tilintarkastaja

IT-yritys, joka ylläpitää verkkosivujamme  

Asiakkaan oikeudet

Asiakkaalla on henkilötietojensa suhteen seuraavia oikeuksia:

  • oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilötiedot
  • oikeus tietojen oikaisemiseen
  • oikeus käsittelyn rajoittamiseen (esimerkiksi kieltäytyä tietojen käsittelystä osana yrityksen kehittämistä)
  • oikeus peruuttaa suostumus
  • oikeus vastustaa käsittelyä
  • oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle

Yhteydenotot

Tarvittaessa asiakas voi olla yhteydessä yrittäjiin, jotka auttavat mielellään tietoturvaselosteeseen liittyvissä asioissa:

luemua.contact@gmail.com