Yrityksemme

Lue Mua! on kahden nuoren naisen luova projekti, jonka tarkoituksena on tuottaa uudenaikaista ja laadukasta lastenkulttuuria.

Yritystoimintaamme sisältyy kaksi keskeistä sanomaa:

1. Lasten lukuharrastuneisuuden lisääminen

Suomalaisille lapsille on perinteisesti tuotettu sellaista kirjallisuutta, mitä aikuiset haluavat heidän lukevan. Valitettavasti nykylasten lukuharrastuneisuus on viime vuosina vähentynyt huomattavasti, sillä perinteisiä kirjoja enemmän lapsia kiinnostavat erilaiset älylaitteet.

Lukemisen vähentynyt määrä heijastuu lukutaidon heikentymiseen. Lukutaito on kuitenkin kehittämisen arvoinen, sillä se on yhteydessä elämässä ja tietoyhteiskunnassa menestymiseen. Sen lisäksi lukemisella on lukuisia hyöty- ja terveysvaikutuksia: se vahvistaa keskittymiskykyä, empatiataitoja, vuorovaikutusosaamista, mielikuvitusta sekä vähentää stressiä ja levottomuutta.

Yrityksemme tarjoaa nykylapsille kohdistettua sisältöä heitä kiinnostavassa muodossa: digitaalista lastenkirjallisuutta!

Digisaalisuus nähdään usein lukemisen haasteena, mutta me olemme tehneet siitä mahdollisuuden. Olemme yhdistäneet perinteisten kirjojen lukutaidolliset hyödyt “someteksteille” tyypilliseen selkeään tekstirakenteeseen ja temmokkaaseen tarinankerrontaan. Samalla pyrimme mahdollistamaan viihdyttäviä ja matalalla kynnyksellä toteutettavia lukuhetkiä, sillä tarinamme kulkevat helposti mukana missä ja milloin vain.

Tarjoamme laadukasta lastenkirjallisuutta älylaitteilla luettaviksi  – koska lapset haluavat sitä.

2. Ilon ja yhdessäolon hetkien mahdollistaminen

Pohja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudessa: ihmisen ensimmäiset elinvuodet ovat kielen kehittymisen kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Satujen ja lorujen kuunteleminen tuo iloa ja nautintoa pienelle lapselle. Lisäksi ne vahvistavat lapsen sanavarastoa, rikastuttavat mielikuvitusta, eläytymistaitoja ja tukevat empatian kehittymistä. Tutkimukset jopa osoittavat, että perheen yhteiset lukuhetket vahvistavat koko perheen sisäisiä suhteita.

Aikuisen voi toisinaan olla vaikeaa tavoittaa lapsen kokemuksellisuutta: hän kyllä näkee, mitä tapahtuu, mutta ei välttämättä huomaa, mitä tapahtuma lapselle merkitsee. Jokainen meistä on ollut joskus lapsi, silti lapsena olemisen taito pääsee aikuistuessa unohtumaan. Lapsen maailmaan heittäytyminen voi olla suorastaan vaikeaa. Varsinkin, kun pieni lapsi ei vielä kykene sanoittamaan omaa kokemusmaailmaansa. Tällöin aikuisen täytyy osata lukea lasta.

Lapsuuden kultaisimmat muistot rakentuvat perheen kanssa yhdessä vietetyistä hetkistä, yleensä juuri niistä arkisista ja pienistä asioista. Siksi yrityksemme luo materiaalia, joka mahdollistaa kiireisen arjen keskellä pienet pysähtymisen ja rauhoittumisen hetket. Vanhemman kanssa vietetty  yhteinen lukuhetki antaa lapselle mahdollisuuden olla lähellä. Levollinen yhdessäolo vahvistaa nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen tunnetta.