Lue Mua!

Lue Mua! on kahden nuoren naisen luova projekti, jossa kiteytyy kaksi ydinsanomaa:


1. Lapsen maailma näkyväksi ja ymmärretyksi

Me kaikki olemme joskus olleet lapsia, silti lapsena olemisen taito pääsee aikuistuessa unohtumaan.

Meidän aikuisten on vaikea tavoittaa lapsen kokemuksellisuutta: me kyllä näemme, mitä eri tilanteissa tapahtuu, mutta emme välttämättä huomaa, mitä tapahtuma merkitsee lapselle. Lapsen kanssa intensiiviseen vuorovaikutukseen heittäytyminen voi olla vaikeaa. Haasteet lisääntyvät varsinkin silloin, kun pieni lapsi ei vielä kykene sanoittamaan omia ajatuksiaan tai tunteitaan.

Tällaisissa tilanteissa aikuisen tulee osata lukea lasta.

Lue Mua! pyrkii tuomaan lapsen maailmaa aikuisille näkyväksi ja ymmärretyksi. Korostamme, että lapsuuden kultaisimmat muistot rakentuvat yhdessäolemisen hetkistä, yleensä juuri niistä arkisista ja pienistä asioista. Tarjoamme paljon erilaisia materiaaleja, jotka mahdollistavat kiireisen arjen keskellä pienet pysähtymisen ja läsnäolon hetket. Esimerkiksi vanhemman kanssa vietetty yhteinen lukuhetki antaa lapselle mahdollisuuden olla lähellä. Levollinen yhdessäolo vahvistaa nähdyksi ja arvostetuksi tulemisen tunnetta.

Tervetuloa tutkimusmatkalle 2000-luvun lapsuuteen!

2. Lasten lukuharrastuneisuuden lisääminen

Nykymaailmassa lukutaidon merkitys on lisääntynyt, mutta lukutaidon taso laskenut. Aikamme tietoyhteiskunnassa pärjääminen edellyttää valmiuksia osallistua täysivaltaisesti digitalisoidun kulttuurin päivittäisiin toimintoihin. Ihmisten on kyettävä ymmärtämään yhä monimutkaisempia tekstejä, käsiteltävä eri lähteistä tulleita tiedonmurusia ja arvioitava niitä kriittisesti.

Lukutaidon asema ja sen merkitys on tunnistettava yhteiskunnassamme. Nuoren sukupolven lukutaitoa vahvistamalla voidaan vaikuttaa suuriin yhteiskunnallisiin haasteisiin, kuten syrjäytymiseen ja koulutuksen tasa-arvon heikkenemiseen.

Pohja lukutaidolle luodaan varhaislapsuudessa: ihmisen ensimmäiset elinvuodet ovat kielen kehittymisen kannalta kaikkein merkityksellisimpiä. Satujen ja lorujen kuunteleminen tuo iloa ja nautintoa pienelle lapselle. Lisäksi ne vahvistavat lapsen sanavarastoa, rikastuttavat mielikuvitusta, eläytymistaitoja ja tukevat empatian kehittymistä. Tutkimukset jopa osoittavat, että perheen yhteiset lukuhetket vahvistavat koko perheen sisäisiä suhteita. Kun lukemisen ilo korostuu, kehittyvät siinä sivussa myös lukutaidon hyötyvaikutukset.

Jotta lukeminen olisi lapsista kivaa, tulee meidän aikuisten kuulla lasten lukemiseen liittyviä tarpeita ja toiveita. On aika laajentaa käsitystämme lukemisesta ja kokeilla uusia lukemisen tapoja!

Lue Mua! tuottaa uudenaikaista ja digitaalista lastenkulttuuria. Luomme laadusta sisältöä siinä muodossa, jossa lapset haluavat sitä lukea.

Lisää tietoa lukutaidosta: http://www.lukukeskus.fi