Ääneen lukeminen kannattaa

Lapselle ääneen lukeminen on ainoa tehokkaaksi koettu keino, kun halutaan lisätä lukuharrastuneisuutta ja vaikuttaa lapsen myöhempiin lukutottumuksiin.

Nykyvanhemmille ja heidän lapsilleen asetetaan paljon vaatimuksia: pitäisi syödä terveellisemmin, liikkua enemmän, käydä kielikylvyissä, opetella koodaamaan, kokea monipuolisia kulttuurielämyksiä…

Jatkuvan kiireen ja loputtomien vaatimusten keskellä saatamme unohtaa pysähtyä ja nauttia elämästä. Unohdamme tarttua pieniin arkisiin hetkiin, jotka usein ovat lapsille niitä kaikista tärkeimpiä.

Lue Mua! ei suinkaan väheksy terveellisten elämäntapojen, liikunnan, kulttuurin tai teknologian merkitystä. Haluamme vain muistuttaa, että kaiken kiireen keskellä pitäisi antaa aikaa myös rauhoittumiselle ja levolle. Ihan pelkästään olla vain. Hiljaisuus on välttämätöntä oppimiselle ja omien ajatusten kuulemiselle.

Lapselle ääneen lukeminen on yksi hyvä ja helppo tapa viettää rauhallista yhteistä aikaa. Mukavalla lukuhetkellä on myös useita hyötyvaikutuksia: lukeminen on tehokas tapa ehkäistä syrjäytymistä ja tukea tietoyhteiskunnassa menestymistä.

Mitä lukutilanteessa tapahtuu?

Vastaus on monelle itsestäänselvyys: aikuinen lukee ja lapsi kuuntelee. Tämä on asia, jonka voimme nähdä silmillämme ja kuulla korvillamme.

Sen lisäksi ääneen lukiessa tapahtuu monia asioita, joita emme voi aistia muuten kuin kokemalla ja tuntemalla sen itse.

Tuntuuko sinusta, että lapsesi ei osaa keskittyä tai pysähtyä kuuntelemaan ohjeitasi? Toistuvan komentamisen ja seuraamusten asettamisen sijaan kannattaa hänelle lukea ääneen. Silloin lapsesi kyky sisäistää kuulemaansa kehittyy huomattamasti paremmin. Ääneen lukiessa lapsi oppii rauhoittumaan, syventymään, olemaan läsnä, ajattelemaan, hiljentymään… listaa voisi jatkaa loputtomiin.

Kun aikuinen lukee ääneen, se vahvistaa lapsen kielellistä tietoisuutta ja käsitystä siitä, että kirjoitettu teksti voidaan muuttaa puheeksi. Lukemalla monipuolista kirjallisuutta lapsi myös oppii, miten erilaisin tavoin itseään voi ilmaista. Samalla se kehittää lapsen monilukutaitoa eli kykyä suhtautua asioihin yhtäaikaa avoimesti ja kriittisesti.

Kirjallisuuden sisältö auttaa lasta tutustumaan omaan minuuteensa. Tarinoiden hahmot ja tilanteet herättävät lapsessa erilaisia ajatuksia ja tunteita. Hän oppii tuntemaan empatiaa ja suvaitsemaan erilaisuutta sekä ymmärtämään vastavuoroista kanssakäymistä. Tällöin lapsen vuorovaikutustaidot vahvistuvat.

Pienten lasten päivät ovat täynnä erilaista toimintaa. Siksi rauhoittuminen ja levollinen yhdessäolo tasapainoittavat arkea. Jo itse lukutilannekin on hyvin rauhoittava, kun osalliset voivat istua turvallisesti lähekkäin ja jakavat saman kokemuksen. Perheen arkiset ja toistuvat lukurutiinit vahvistavat lukemisen hyötyvaikutuksia. Lukurutiini voi olla esimerkiksi satuhetki ennen päivä- ja yöunia.

Lapsuuden lukukokemukset säilyvät muistoissa koko elämän. Jos ihminen on saanut lapsena kipinän lukemiseen, syventyy hän harrastuksensa pariin aikuisenakin.